טפסי הסכמה

על פי חוק זכויות החולה משנת 1995 הסכמה לטיפול רפואי יכולה להינתן באחת משלושת הדרכים הבאות: בעל פה, דהיינו אומר המטופל אני מסכים לטיפול; בדרך של התנהגות, כלומר עצם זה שהמטופל הגיע למרפאה ונכנס לחדר הרופא ולא יצא ממנו נחשב כמי שנתן הסכמתו; או בכתב. 

בתוספת לחוק זכויות החולה מצויה רשימה מפורטת של כל מה שנדרשת בגינו הסכמה בכתב טרם הפעולה.  בקצרה מבחינת כירורגיה פלסטית מדובר בניתוחים למעט החרגה אחת שניתוח זעיר בהרדמה מקומית אינו מחייב הסכמה בכתב.  האגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית אסתטית טרח להכין הסכמות ייעודיות למרבית הניתוחים הפלסטיים כך שניתן להוריד בשלוש שפות לפחות מהאתר של ההסתדרות הרפואית בישראל את כל טפסי ההסכמה הרלוונטיים. 

הסכמה מדעת לטיפול רפואי היא זכות בסיסית שנשענת על זכות יסוד של האדם על גופו וחירותו ואסור בשום פנים להפר אותה.  אין כל ספק שלפני כל פעולה או טיפול רפואי יש לוודא כי המטופל הבין את הנאמר לו ונתן את הסכמתו לטיפול לאחר שהבין היטב את העומד להתרחש ונתן הסכמתו בלב שלם ונפש חפצה.  אלה מאי, מחקרים רבים נעשו לבדוק כמה פרטים אדם ממוצע יכול לקלוט ולהפנים טרם קבלת החלטה שכזו ונמצא כי בין 3 ל 4 פרטים זה המקסימום האפשרי.  המחקר הכי מפורסם בנדון, בדק מטופלות שהיו מועמדות לניתוח הקטנת חזה ונכנסו לרופא שמנה 13 סיבוכים אפשריים כתוצאה מהניתוח, הרופא ישב עם המטופלות ועבר באריכות על כל סיבוך וסיבוך אפשרי.  מיד לאחר שיצאו מחדר הרופא צוות אחר ביקש מהמטופלות למנות את מה שהן זוכרות ונמצא כי הממוצע היה שלושה דברים.  זאת ועוד, כל אחת זכרה דברים אחרים שנאמרו ללא אחידות מובהקת.  בהתבסס על מגבלות אנושיות אלו ד״ר טליסמן דואג לתמצת את שלושת הדברים העיקריים הנובעים מכל טיפול ומוודא ללא כחל וסרק כי מי שעומד לעבור טיפול מבין לאישורם את כל עקרי התופעות הנלוות טרם הטיפול; על מנת לקבל החלטה מושכלת חפה מכל שיקולים לא רלוונטיים טרם הטיפול.  

הסכמה מדעת טרם טיפול רפואי היא זכות יסוד בסיסית שאין להפר ויש לעשות כל מאמץ שכל מטופל ומטופלת יקבלו תמיד החלטות רפואיות לאחר הפנמת המידע בלב שלם ונפש חפצה. 

לחץ כאן להורדת טפסי הסכמה של ההסתדרות הרפואית בישראל בעברית

לחץ כאן להורדת טפסי הסכמה של ההסתדרות הרפואית בישראל ברוסית

לחץ כאן להורדת טפסי הסכמה של ההסתדרות הרפואית בישראל בערבית

 

לייעוץ חייגו: 03-6090660 או השאירו פרטים: